Tallene til og med 3. kvartal 2023 viser en nedgang i antall rusanmeldelser i Trøndelag-distriktet. Allikevel er tallet så høyt som 731. - Det er 731 for mange, men dette er heldigvis tallet på dem UP fikk stanset i tide. Utfordringen ligger i alle dem som ikke ble stoppet, sier Anders Skavdal Havdal, generalsekretær for MA – Rusfri Trafikk.

731 personer tatt for ruskjøring

Nye tall fra Utrykningspolitiet (UP) viser en nedgang i antall anmeldelser for ruspåvirket kjøring i Trøndelag politidistrikt hittil i 2023, sammenliknet med samme periode i fjor.

Til og med september 2023 har totalt 731 personer blitt anmeldt for ruspåvirket kjøring i distriktet. Det er en nedgang fra 740 anmeldelser i samme periode i fjor. På landsbasis er tallet 8879 anmeldelser, noe som er en liten oppgang fra 2022.

Det er viktig å merke seg at en endring i antall anmeldelser ikke reflekterer den faktiske forekomsten av rusrelatert kjøring, da det også kan være påvirket av faktorer som politiets aktivitet og ressurser. MA – Rusfri Trafikk, organisasjonen som jobber for at ingen skal dø eller bli hardt skadet av rus i trafikken, mener det ikke nødvendigvis er godt nytt at tallene er lavere enn fjoråret.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Det vi foreløpig kan konkludere med er at 731 personer har kjørt ruspåvirket i Trøndelag-distriktet hittil i år. Det er 731 for mange, men dette er heldigvis tallet på dem UP fikk stanset i tide. Utfordringen ligger i alle dem som ikke ble stoppet. Hver og en av dem var en potensiell trafikkulykke som ventet på å skje, sier Anders Skavdal Havdal, generalsekretær for MA – Rusfri Trafikk.

Han fortsetter:

– Ruskjøring er én av tre store årsaker til trafikkulykker, sammen med fart og uoppmerksomhet. Vi vil aldri nå Nullvisjonen hvis ikke arbeidet mot rus i trafikken blir tatt på alvor og prioritert.

Fem ganger rundt ekvator

Ifølge veikantundersøkelser kan vi anta at det daglig kjøres mer enn 200 000 kilometer i Norge av alkoholpåvirkede førere. Selv om et mindre antall personer står for majoriteten av kilometerne, understreker Havdal at faren for å havne i en ulykke alltid er til stede.

– For å sette det i perspektiv, så er 200 000 kilometer det samme som fem ganger rundt ekvator og tilsvarer 18 ganger så langt som gjennomsnittlig kjørelengde for en personbil per år. Det er et enormt høyt tall. Samtidig vet vi at 100 personer har omkommet i trafikken hittil i år. Det er grunn til å tro at rundt 25 prosent av disse ulykkene var rusrelaterte, slik gjennomsnittet har vært de siste årene.

Foreløpig er det usikkert hvor mange av ulykkene i 2022 og 2023 som var rusrelaterte. Svaret på førstnevnte kommer i UAG-rapporten fra Statens vegvesen i november. Havdal mener dette er i seneste laget.

– Først i neste måned får vi vite hvor mange av ulykkene i 2022 som kan kobles til rus. Innholdet i rapporten er svært viktig informasjon for alle som jobber med trafikksikkerhet. Til neste år håper vi derfor at denne foreligger noe tidligere, slik at målrettede tiltak også kan settes inn tidligere, sier Havdal.

Sjåfører mellom 24 og 34 år er verst

På landsbasis viser tallene for 2023 også at de i alderen 24-34 år oftest blir stanset for ruskjøring. Hittil i år har 2476 personer i denne gruppen blitt tatt. Deretter følger aldersgruppene 35-44 år (2070 anmeldelser) og 18-24 år (1911 anmeldelser).

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Statistikken er en påminnelse om at bekjempelsen av rusrelatert kjøring er en kontinuerlig utfordring. Det er et felles ansvar å skape tryggere veier for alle, påpeker MA - Rusfri Trafikk.

– Arbeidet krever tverrfaglig samarbeid fra hele samfunnet. Vi som organisasjon jobber politisk og holdningsskapende på det forebyggende planet, slik at så få som mulig skal oppleve å miste noen i en rusulykke. Det ansvaret tar vi gladelig på oss. Likevel er det alltid noen som vil sette seg bak rattet når de ikke er egnet til å kjøre. Derfor er det fortsatt også svært viktig med et synlig UP langs veiene, slik at oppdagelsesfaren alltid er til stede, avslutter Havdal.