Forskere fra NHH ønsker å bedre forstå hvordan pandemien har endret handlevaner i mindre tettbygde områder. Foto: Colourbox

Hvordan endrer koronapandemien handlevanene dine?

Med denne undersøkelsen ønsker forskere fra Norges Handelshøyskole i Bergen, Copenhagen Business School og andre samarbeidspartnere fra Europa å bedre forstå hvordan koronapandemien har endret handlevanene i mindre tettbygde områder, sammenligne resultatet med urbane områder og finne måter å redusere forskjellene mellom landlige og urbane områder.

Undersøkelsen tar omtrent 7-10 minutter.

Spørreskjemaet er helt anonymt, og undersøkelsesresultatene vil bli brukt til en samlet dataanalyse. Hvis du samtykker i at dataene dine behandles konfidensielt, kan du fortsette for å starte undersøkelsen. Undersøkelsen finner du her: