Arbeidsledigheten ned i mai. Foto: colourbox

6000 færre ledige i Trøndelag

Sammenlignet med forrige måned har antallet helt arbeidsledige gått ned med 7618 personer i Trøndelag. Det er 34 færre i tiltak, mens antallet delvis ledige har økt med 1592. Til sammen betyr det at det er 6054 færre helt eller delvis ledige siden april.

Det er færre delvis ledige enn helt ledige. Mange som var permittert er tilbake i hundre prosent, mens en del jobber litt og er gått over i statistikken for delvis ledige.

Unge i alderen 20-24 år har fremdeles høyest andel ledige, med 8,6 prosent (8,8 prosent blant menn, og 8,3 prosent blant kvinner). Dette utgjør 2 070 personer. Flest ledige er det imidlertid i aldersgruppen 30-39 år, med 3 363 personer, som utgjør 6,2 prosent av arbeidsstyrken for denne gruppen.

Frosta og naboer:

Frosta har 55 helt ledige. Det er 4,3 % av arbeidsstyrken. (28 flere enn i fjor).

Meråker har 93 helt ledige. Det er 8,0 % av arbeidsstyrken (68 flere enn i fjor).

Levanger har 505 helt ledige, 4,8 % av arbeidsstyrken (296 flere enn i fjor).

Verdal har 533 helt ledige, 7,1 % av arbeidsstyrken (364 flere enn i fjor):

Stjørdal har 853 helt ledige, 6,9 % av arbeidsstyrken (631 flere enn i fjor).