– De som trenger hjelp med avrusing kan ikke stå i kø. De må få hjelp med en gang, skriver Silje Hjemdal. Foto: Colourbox

– Fritt behandlingsvalg redder liv

– Venstresiden vil skrote fritt behandlingsvalg, noe som ene og alene vil gå utover brukerne. Fritt behandlingsvalg er en del av verktøykassen for å bli frisk, påpeker FrPs Silje Hjemdal i dette leserinnlegget.

Det er mange rus- og rehabiliteringssentre rundt om i landet. Et av de som jeg besøkte i anledning markeringen av verdens overdosedag den 31. august, var Unicare på Fanafjellet utenfor Bergen. Mange er nå bekymret for at mangfoldet av tilbudene skal forsvinne, og ikke minst at ventetidene og helsekøene øker dersom fritt behandlingsvalg forsvinner etter valget. Dette kan få fatale konsekvenser for dem som trenger behandling og hjelp.

Jeg deler både ansattes, pårørende og ikke minst dem som trenger hjelp sine bekymringer. Fritt behandlingsvalg har ført til at flere mennesker med problemer innenfor rus- og psykiatri har fått plass og blitt rehabilitert. Det som fungerer for noen, fungerer ikke alltid for andre. Derfor er det viktig å beholde fritt behandlingsvalg, slik at man selv kan velge hvor man skal gjennomføre rehabilitering. Det er skremmende at venstresiden vil fjerne en pasientrettighet som sørger for valgfrihet, spesielt innenfor rus og psykiatri.

Hvis venstresiden på alvor går inn for å fjerne fritt behandlingsvalg, frykter jeg for liv og helse til alle de som ikke får lov til å velge et individuelt behandlingstilbud tilpasset deres situasjon. Det er også fare for at ventetiden øker. Sånn kan vi ikke ha det. De som trenger hjelp med avrusing kan ikke stå i kø. De må få hjelp med en gang.

Fremskrittspartiet vil styrke fritt behandlingsvalg og ettervern som i mange kommuner er fraværende. Vi vil jobbe for at tjenestene til personer med psykisk helse- og rusproblemer skal være helhetlige, tilgjengelige og individuelt tilpasset. Det må sikres et helhetlig behandlingsforløp for rusavhengige, som også inkluderer oppfølging i kommunen. For å lykkes må det være en helhetlig behandling med avrusning og ettervern. Den enkelte rusmisbruker skal få tildelt en koordinator som skal bidra med hjelp og støtte under hele behandlingsforløpet,

Mens sosialistene tenker ideologi, vil vi at folk skal bli friske. Stem Frp den 13. september.

Silje Hjemdal, Stortingskandidat Vestland FrP