Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) presenterte denne uka revidert nasjonalbudsjett 2022. Foto: NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontor

– Å sørge for trygg økonomisk styring er det viktigste vi gjør for lommeboka til vanlige folk akkurat nå

Det går uvanlig godt i norsk økonomi, og flere går på jobb i Norge enn noen gang tidligere. Samtidig har omikron, høye strømpriser og krig i Europa gjort det nødvendig med ekstraordinære bevilgninger. I revidert budsjett tar regjeringen aktive grep for å finne inndekning for de økte utgiftene.

– Det går veldig godt i norsk økonomi. Ledigheten er lav, og rekordmange er i jobb. For å unngå en overoppheting av økonomien, med stigende priser og mange renteøkninger, må vi holde igjen. Å sørge for trygg økonomisk styring er det viktigste vi gjør for lommeboka til vanlige folk akkurat nå, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

De ekstraordinære utgiftsøkningene i årets budsjett er nødvendige. Samtidig forsterker utgiftsøkningene behovet for å holde igjen på andre områder. Høy offentlig pengebruk i en situasjon med stor aktivitet i økonomien kan gi økt press på priser og lønninger. Da kan renten måtte heves mer eller raskere enn det Norges Bank har varslet. Blir farten i økonomien for høy, øker også faren for brå og kraftige tilbakeslag og høy arbeidsledighet senere.

– Derfor må vi få ned oljepengebruken. Vi foreslår nå inndekninger på 17,5 milliarder kroner. I tillegg bidrar anslagsendringer til å bedre budsjettbalansen. Samlet sett er oljepengebruken i 2022 rundt 30 milliarder lavere enn slik det så ut før revidert budsjett, men fortsatt 30 milliarder kroner høyere enn i tilleggsnummeret fra i fjor høst, sier finansminister Vedum.

Krigen i Ukraina har endret det økonomiske og sikkerhetspolitiske bildet. Millioner av mennesker er drevet på flukt, og Europa står overfor den største humanitære katastrofen siden andre verdenskrig.

– Russlands invasjon av Ukraina har gjort at bevilgningene til forsvar og sivil beredskap har økt betraktelig den siste tiden. Regjeringen skal sørge for at flyktningene som kommer hit, får den hjelpen de trenger, sier finansministeren.

Fremover vil handlingsrommet i budsjettpolitikken bli mindre enn før, og det er usikkert hvordan krigen i Ukraina vil påvirke budsjettene fremover. Så langt har petroleumsinntektene økt, mens Statens pensjonsfond utland har falt i verdi.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Vi har stor respekt for folks skattepenger, og vil bruke fellesskapets ressurser så effektivt som mulig. Nå trekker vi i bremsene for flere dyre statlige byggeprosjekter, og vil gjennomføre en bred gjennomgang av planlagte investeringer. Blant annet vil vi kutte i planene for det nye regjeringskvartalet, sier Vedum.

Innlegget er en pressemelding fra regjeringen.

Revidert nasjonalbudsjett (RNB)

Er en melding til Stortinget som regjeringen legger fram i midten av mai hvert år.

Meldingen er en oppdatering av Nasjonalbudsjettet og inneholder en beskrivelse av hovedtrekkene i den økonomiske utviklingen og den økonomiske politikken.

Samtidig med revidert nasjonalbudsjett legger regjeringen fram to proposisjoner til Stortinget. Proposisjonen om «Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet» inneholder regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet for det inneværende året. Regjeringens forslag til skatteendringer legges fram i en egen proposisjon om «Endringar i skatte- og avgiftsreglane».

Stortinget behandler revidert nasjonalbudsjett og fatter sine vedtak i slutten av juni.

(Kilde: Wikipedia)