For første gang har antallet elbiler i personbilflåten i Norge oversteget 600 000. Christina Bu gleder seg over tallene. Foto: Pressefoto

Aldri før har så mange elbiler rullet rundt på norske veier

– Dette viser at nordmenn omfavner elbilsatsingen som aldri før, sier Christina Bu.

Oppdaterte tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) viser at Norge passerte 600.000 elbiler i personbilflåten den siste fredagen i februar. Det er gledelige nyheter for Norsk elbilforening.

– Norges suksess med å elektrifisere personbilene er til enorm inspirasjon for resten av verden. Når et langstrakt og kaldt land som Norge klarer dette, så er det mulig også for andre land, sier Christina Bu, generalsekretær i elbilforeningen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Parallelt med elbilens suksess, øker også medlemstallet i organiasjonen og Norsk elbilforeningen organiserer nå over 120.000 elbilister.

Om lag 8 av 10 nybilkjøpere velger nå elektrisk, og forklaringen på de høye markedsandelene er at Norge bruker en rekke økonomiske virkemidler for å få folk til å velge utslippsfritt.

Generalsekretæren peker på fritak for kjøpsavgifter og miljørabatt i bom som aller viktigste årsak til at elbilene har vunnet konkurransen i stadig større grad.

– Regjeringen startet året med å innføre både elbil-moms på kjøpsbeløpet over 500.000 kroner og en vektavgift på alle elbiler. Det er krevende når elbilandelen skal videre opp for å nå Stortingets mål om 100 prosent elbilandel i nybilsalget fra 2025, sier Christina Bu.