Til hovedsiden
  søndag 30. aug 2015      Frostingen, vi gir deg lokalnytt. Oppdateres hver torsdag. 
Send oss dine tips!
 

  FØRSTESIDEN

   NYTT


Nyheter
Næringsliv
Historisk
Sport
Kultur
Månedens bedrift
3.Dette finner du i papir- og nettavisa
Barn og ungdom
Folk
Grøntstafetten
interiør og dekor
Politikk
samfunn
Finn nyhet:

   AKTUELT
Vervekampanje
Fotoarkiv
Familienytt
Gjestebok
 
   MARKEDSPLASSEN
Arbeidsmarked
Eiendom
Markedsplassen
Send inn annonse

   FROSTINGEN
Aktivitetskalender'n
Buy And Read
Kontakt
 
Tegn abonnement!

   ANNET
Lenker
Tips oss
   
  Utviklet av InBusiness AS


Norges beste tilbud?

Av Janne Hopmo
,  23.04.09


Nord-Trøndelag fylkeskommune utvider forsøket med kollektivtransport på Frosta. Kollektivtransport med taxi. Siden i høst har tilbringertjenesten til og fra Åsen gått med to ruter pr. dag, pluss korrespondanse med siste tog fra Trondheim på fredagskvelder. Nå blir det mulig å bestille transport til alle avganger, hele dagen, hver dag.

De vil nok komme til å få flere turer til Åsen etter 1.mai, Mikael Skogen t.v. og Peter Forslund. Frode Revhaug t.h. har vært i jevn dialog med fylkeskommunen for å få på plass en god tilbringertjeneste mellom Frosta og omverdenen, enten den skal nås med tog eller ekspressbuss.
Frode Revhaug har jobbet mye med prosjektet Behovsstyrt transport som ble innført på Frosta 1.september i fjor. Han har hatt en god dialog med Ruth Lønnum Asperheim ved fylkeskommunens samferdselsavdeling. Tilbudet har fra starten vært todelt: tilbringertjeneste til og fra Åsen to ganger for dag, og servicerute inn mot Frosta sentrum to dager i uka, samt onsdagskvelder som er klubbkvelder for ungdommen. Mens spesielt den eldre garde har gjort seg kjent med og tatt i bruk servicerutene, har interessen for tilbringertjenesten vært moderat.
Dialogen mellom Revhaug og Lønnum Asperheim har handlet mye om begrensningene som lå i kun to avganger. Ordningen var bra når avgangene passet ditt reisebehov, mener Frode. Så lenge mulighetene for å benytte seg av tilbringertjenesten var såpass begrenset, kunne den ikke bli et reelt kollektivt alternativ i forhold til privatbilen. Nå har altså fylkeskommunen valgt å satse på Frosta for å gjennomføre et mye bredere forsøksprosjekt som skal gå til utgangen av 2010.
- Prosjektet har utviklet seg hele tida siden oppstart, forteller Frode. Egenandelen er blitt gradvis lavere, hente- og bringerutinene er forbedret. Når vi nå går et stort skritt videre med tilbringertjenesten til og fra Åsen, tror jeg faktisk det vil bli Distriktsnorges beste kollektivtilbud.

Alle avganger
Allerede 1.mai skal det nye tilbudet være på plass. Da kan du bestille taxi til alle tog- og ekspressbussavganger i Åsen, eller taxi for å hente deg når du kommer med toget eller ekspressbussen og skal til Frosta. Tilbudet gjelder hele dagen, og det gjelder alle dagene i uka, hælg og vækka. Det er to betingelser for å kunne benytte seg av tilbudet: 1. Du skal reise videre med tog eller buss, eller du ankommer Åsen med tog eller buss. 2. Du må bestille minimum 6 timer før du skal ha transporten. Og som før betaler du busstakst, for en voksen vil det si 42 kroner mellom Frosta og Åsen. Honnør- og barnebillett blir billigere, som på bussen.
Forsøksordningen er som nevnt tenkt å vare ut 2010. Hvis folk benytter seg av ordninga, tror Frode vi får beholde den utover denne tidsramma.

Betingelser for Skaret Taxi
Det nye tilbudet innebærer en del betingelser for Skaret Taxi. 1: De må føre statistikk som skal rapporteres til fylkeskommunen hver måned. 2: Ved de få tidspunktene en bussrute korresponderer med togavgang, skal det ikke kjøres taxi parallelt, men Skaret Taxi skal videreføre kunden. 3: Ved tur til Åsen for togavgang kl. 14 over hel time, skal samme taxi vente til ankomst kl. 28 over hel time dersom en passasjer på innkommende tog har bestilt transport.

Pilotprosjekt
Frode Revhaug er veldig glad for at Frosta er valgt ut til å være med på pilotprosjektet. Dette blir muligens Norges beste kollektivtilbud utenfor byområdene. For Skaret Taxi betyr det mer arbeid, større langsiktighet. Aller viktigst er likevel samfunnsperspektivet, mener han, og miljøgevinsten.
Ruth Lønnum Asperheim i Nord-Trøndelag fylkeskommune forteller at Frosta er i en særstilling med hensyn til behovsstyrt transport. Kommunen var tidlig ute med å melde sin interesse. Og den har signalisert et ønske om at tilbudet må bli bedre enn det var i starten.
- Derfor får dere nå full tilbringertjeneste til Åsen.
Frosta er ett av fylkeskommunens to utprøvingsområder for kollektivtransport i distriktet. Den andre er strekningen Steinkjer – Namsos. Langs riksveg 17 blir det satt opp buss som skal korrespondere med tog i Steinkjer, samtidig vil en tilbringertjeneste ta folk til bussen i taxi.

Fakta
- Fra 1.mai kan du bestille taxi fra Frosta til alle togavganger (eller ekspressbuss) i Åsen.
- Du betaler busstakst.
- Du må bestille minst 6 timer fra avreise.

« Tilbake MENINGSMÅLING

Har du/skal du skrive kontrakt på bygdefiber?
Usikker
Nei
Ja
Svar til nå: 313
Ja: 56.55%
Nei: 29.39%
Usikker: 14.06%